• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

از_سر_گیری_پرواز_های_ایر_کانادا_از_دسامبر

03می
از سرگیری پروازهای ایرکانادا از ماه دسامبر

از سرگیری پروازهای ایرکانادا از ماه دسامبر

تیم استرواس، معاون رئیس حمل و نقل هوایی بار در کانادا پیش بینی کرد تا کریسمس تعداد قابل توجهی از پرواز ها دوباره از سر گرفته خواهد شد. با این حال، این مقام رسمی هواپیمایی تاکید کرد که تعداد پرواز ها به میزان متقاعد کردن مسافران از وجود پروازهایی است که سلامت و ایمنی آن […]