• برابر با : Monday - 17 May - 2021

از_سر_گیری_پرواز_های_ایر_کانادا

25می
تغییر سیاست ایرکانادا در استرداد بلیط های کنسلی

تغییر سیاست ایرکانادا در استرداد بلیط های کنسلی

مشتریان ایر کانادا که سفر آنها لغو شده است هزینه بلیط شان به صورت نقدی بازپرداخت نمی شود، اما گزینه های جدیدی دارند. این شرکت اعلام کرد اعتبارات موجود برای مشتریانی که بلیط غیرقابل استرداد خریداری کرده اند، اکنون قابل انتقال است و همینطور تاریخ انقضا ندارد. این شرکت همچنین از سرگیری پروازهای خاص را […]