• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

از_سرگیری_پروازهای_امارات_به_تورنتو

16می
از سرگیری پروازهای امارات به تورنتو

از سرگیری پروازهای امارات به تورنتو

به نظر می رسد که برنامه پروازهای فرودگاه پیرسون به زودی مجددا از سر گرفته شود. هواپیمایی امارات از ۲۱ ماه می پروازهایش را به ۹ مقصد در سراسر جهان، از جمله تورنتو، از سر می گیرد. مسافران برای سوار شدن به این پروازها باید کنترل های زیادی را پشت سر بگذارند.   براساس بیانیه […]