• برابر با : Monday - 17 May - 2021

احمد_حسین

15آگوست
مطالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: کانادا تا حد زیادی در مدیریت مهاجرت اقتصادی موفق است

مطالعات سازمان توسعه و همکاری اقتصادی: کانادا تا حد زیادی در مدیریت مهاجرت اقتصادی موفق است

گزارش منتشر شده توسط سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نشان داد کانادا در چگونگی انتخاب و حفظ نیروی کار خارجی به منظور کسب منفعت برای اقتصاد ملی و منطقه ای در جهان پیشتاز است. این مطالعه در حالی انجام شده است که درکبک پیرامون کاهش یا افزایش تعداد مهاجران بحث هایی مطرح شده است و […]

01آگوست
سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم در منطقه ی تورونتوی بزرگ پیشینه

سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم در منطقه ی تورونتوی بزرگ پیشینه

سیاست عمومی موقت برای کارگران ساختمانی با وضعیت نامعلوم Temporary Public Policy for Out-of-Status Construction Workers، در منطقه ی تورونتوی بزرگ (GTA)، سهم اقتصادی کارگران ساختمانی را که به صورت طولانی مدت ساکن کانادا بوده اند، به رسمیت می شناسد و به دنبال نظم دادن به افرادی است که با پرکردن نیاز بازار منطقه ای […]

25جولای
بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

بیانات وزیر کشاورزی در رابطه با برنامه ی مهاجرتی بخش غذا و کشاورزی (The Agri-Food Immigration Pilot)

کانادا متعهد شده است تا بهترین استعدادهای سراسر دنیا را جذب کند تا کمبودهای بازار کار و مهارت را رفع کند، اقتصاد محلی را به جنبش وا دارد، و مشاغل طبقه ی متوسط را در جوامع سراسر کانادا ایجاد و حمایت کند که به نفع تمام اهالی کانادا خواهد بود. کلود بیبو، وزیر کشاورزی و […]