• برابر با : Thursday - 6 May - 2021

ابوالحسن_نجفی

27ژانویه
معرفی برگزیدگان جایزه ابوالحسن نجفی

معرفی برگزیدگان جایزه ابوالحسن نجفی

مرکز فرهنگی شهر کتاب مراسم چهارمین دوره‌ جایزه‌ ابوالحسن نجفی را در هفتم بهمن ۱۳۹۹ برگزار کرد «علی‌اصغر حداد» و «محمدرضا ترک‌تتاری» به عنوان برگزیدگان چهارمین دوره‌ جایزه‌ «ابوالحسن نجفی» معرفی شدند.