نخستین آزمایشات بالینی بر روی واکسن کرونا

روز 16 می جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا از شروع نخستین آزمایشات بالینی واکسن کرونا در دانشگاه دالهاوزی نوا اسکوشیا

Read more