آخرین تغییرات نرخ ارز تا 15/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 15/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۲۹۱,۹۹۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۲۲,۹۸۰ریال یورو:                                                                            ۳۳۸,۵۲۰ریال پوند:                                                                            ۳۸۳,۱۷۰ریال بیشتر بخوانید: هنوز یک

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 13/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۷۸,۸۵۰  ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۱۵,۸۰۰ ریال یورو:                                                                                ۳۲۸,۴۹۰  ریال پوند:                                                                              ۳۷۲,۴۶۰    ریال به گزارش خبرگزاری ایسنا ، قیمت

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 9/7/1399

دلار آمریکا:                                                                       ۲۸۶,۰۰۰  ریال دلار کانادا:                                                                         ۲۲۰,۵۸۰ ریال یورو:                                                                                ۳۳۴,۴۳۰  ریال پوند:                                                                               ۳۷۸,۸۷۰   ریال   بیشتر بخوانید: آمریکایی ها برای

Read more