آژانس پارک های کانادا آب دریاچه جانسون در آلبرتا را که اولین بار در آن بیماری چرخش کشف شد، زهکشی می کند

این کار بخشی از یک پروژه چند ساله برای از بین بردن همه ماهی های مستعد به بیماری چرخش است.

Read more

رد درخواست اقامت دائم یک دانشجو در کبک به دلیل انگلیسی بودن پایان نامه

درخواست مهاجرت یک شهروند فرانسوی برای اقامت دائم در کبک به این دلیل که یک فصل از رساله دکتری او

Read more

انستیتوی قلب مونترال 500مین پیوند قلب را جشن گرفت

هفته گذشته، انستیتو قلب مونترال (MHI)  موفقیت بزرگ خود را در  خصوص پیوند قلب جشن گرفت. این بیمارستان به تازگی

Read more