بازگشایی سینما ماشین ها در انتاریو

سینما ماشین های  انتاریو برای تابستان امسال بازگشایی می شوند. این بدان معناست که مردم می توانند، در حالی که

Read more

کبک برنامه ای برای افزایش مالیات ندارد

با وجود هزینه های قابل توجهی که در پی بحران ویروس کرونا دامن گیر کبک شده است، این استان برای

Read more

احتمال بازگشایی مرز کانادا و آمریکا

رهبران کانادا در حال گفت و گو درباره بازگشایی مرز آمریکا تنها برای خانواده هایی هستند که از عزیزانشان جداشده

Read more

گسترش استفاده از تجهیزات محافظتی در کبک

از این پس به استثنای مناطق سردسیر خارج از جامعه کلان شهر مونترال، قانون استفاده از ماسک و محافظ صورت

Read more

تست کرونا از افرادی که در Trinity Bellwoods بودند

داگ فورد می گوید تمام افرادی که آخر هفته در پارک trinity Bellwoods بودند بهتر است آزمایش کووید 19 بدهند.

Read more