آخرین تغییرات نرخ ارز تا 29/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 29/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۲۸۶,۰۶۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۲۵,۵۹۰ریال یورو:                                                                          ۳۳۸,۹۵۰ریال پوند:                                                                            ۳۸۵,۵۸۰ریال به گزارش خبرگزاری ایسنا

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 28/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 28/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۳۱۴,۹۵۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۴۴,۵۱۰ریال یورو:                                                                          ۳۶۸,۹۴۰ریال پوند:                                                                            ۴۱۹,۱۸۰ریال بیشتر بخوانید: ثبت‌نام بیمه

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 27/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 27/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    318,460ریال دلار کانادا:                                                                     245,210ریال یورو:                                                                          374,020 ریال پوند:                                                                            417,320ریال بیشتر بخوانید: ایرانی‌ها

Read more

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 23/7/1399

آخرین تغییرات نرخ ارز تا 23/7/1399: دلار آمریکا:                                                                    ۳۱۵,۰۲۰ریال دلار کانادا:                                                                     ۲۴۲,۸۳۰ریال یورو:                                                                          ۳۶۹,۹۳۰ریال پوند:                                                                            ۴۱۴,۷۴۰ریال بیشتر بخوانید: جنگ تعرفه‌ای

Read more