نگرانی کانادا از سیاست‌های اقتصادی بایدن

سفیر کانادا از سیاست‌های اقتصادی رئیس‌جمهوری جدید آمریکا ابراز نگرانی کرده است «کرستن هیلمن»، سفیر کانادا در آمریکا گفت، با

Read more