کتاب های پیشنهادی برای سرگرمی کودکان در تابستان

 چند کتاب برای خردسالان، کودکان و نوجوانانی معرفی می کنیم که با آمدن تابستان و برای پر کردن اوقات فراغتشان

Read more

بازگشایی سینما ماشین ها در انتاریو

سینما ماشین های  انتاریو برای تابستان امسال بازگشایی می شوند. این بدان معناست که مردم می توانند، در حالی که

Read more
khabarcanada

FREE
VIEW