کانادا به احترام قربانیان پرواز 752 یک دقیقه سکوت کرد

روز چهارشنبه چندین دانشگاه کانادا برای ادای احترام به 176 قربانی سقوط هواپیمای اکراینی در ایران یک دقیقه سکوت کردند.

Read more

Airbnbs های ارزان قیمت کبک ایده آل برای مشاهده اولین شهاب باران سال 2020

تا چند هفته آینده شهاب باران همچنان در سراسر کانادا قابل رؤیت خواهد بود، بنابراین ما لیستی از ایربی ان

Read more

افتتاح مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری پل جدید شامپلین

هفته گذشته مسیر پیاده روی و دوچرخه سواری پل جدید ساموئل دو شامپلین مونترال به طور رسمی افتتاح شد. این

Read more