جشنواره نور لاوال امسال متفاوت خواهد بود

جشنواره نور لاوال که با نام ایلومی کاوالیا شناخته می شود، زمستان امسال به لاوال بر می گردد. جشنواره نور

Read more

بزرگداشت سربازان قربانی سقوط هلیکوپتر

سربازان کانادایی که جان خود را در سقوط هلیکوپتر در خارج از کشور از دست دادند، در یک مراسم بازگشت

Read more

بادکنک های امید بر سر در خانه کانادایی ها

مردم به دنبال جنبش یک میلیون بادکنک امید، خانه های خود را با بادکنک های رنگارنگ تزیین می کنند. این

Read more