کمک دانشمند کانادایی به کشف یک سیاره

دفعه بعدی که مونترالی ها به آسمان شب نگاه کنند، دلیل خوبی برای افتخار کردن دارند. یک سیاره جدید با ابعاد نپتون به لطف کمک¬های شایان دانشمند مونترالی، جاناتان گانیه کشف شده است. این سیاره در اطراف ستاره AU میکروسکوپ (AU Mic) کشف شد، یک ستاره 20 تا 30 میلیون ساله که در حدود 32 سال نوری از زمین فاصله دارد.

برای بیش از یک دهه، دانشمندان به دنبال سیاراتی در اطراف این ستاره بودند، سرانجام، اوایل امسال سیاره ای كه AU Mic b می نامند، را كشف كردند. گانیه گفت: “AU Mic یک ستاره کوچک است و حدود 50 درصد خورشید جرم دارد. این ستاره ها به طور کلی دارای میدان مغناطیسی بسیار قوی هستند که آنها را بسیار فعال می کند.”

تیمی از دانشمندان با استفاده از تأسیسات تلسکوپی. مادون قرمز ناسا، بقایای اطراف ستاره را در جستجوی سیارات رصد می کردند. به لطف این رصد و مشاهدات و ماهواره بررسی گذر سیاره ای (TESS) ناسا و تلسکوپ فضایی Spitzer، دانشمندان توانستند گذر سیاره ای را که هر هشت و نیم روز یک بار اتفاق می افتد، مشاهده کنند. دانشمندان تخمین می زنند که بزرگی این سیاره حدود 58 برابر زمین باشد.

گانیه در زمان تحصیل در دوره دکترا بخشی از تیم بود. به لطف تحقیقات او و تلاش های بی دریغ دانشمندان همکارش، AU Mic b پس از چند سال رصد، کشف شد. کشف سیارات در این سیستم¬ها چالش¬هایی را به همراه دارد زیرا سیستم های کمی مانند AU Mic شناخته شده اند. در حقیقت یافتن سیاره¬ای در این نوع در منظومه شمسی بسیار نادر است.

دانشمندان امیدوارند که این موفقیت به آنها کمک کند تا سیارات و شگفتی¬های بیشتری را در سیستم خورشیدی AU Mic کشف کنند.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا