وريد پاك امير

20 دی‌ماه سالمرگ قتل امیرکبیر

20 دی‌ماه مصادف است با روزی که رگ‌های امیر‌کبیر، وزير مدبر ناصرالدين‌شاه در حمام فین کاشان «از هم گشوده شدند»، حکمی واجب‌الاجرا که از سوی قبله‌گاه عالم، برای ورید صدراعظم تدارک دیده شده بود. به اين تقدير بود كه سال 1230 شمسی، کاشی‌های سرد و فیروزه‌ای رنگ حمام فين از خون امیر، گرم و سرخ شدند..

«ناصرالدین میرزا» ولیعهد قاجار، در تبریز دوران جوانی خود را سپری کرد و در این زمان، میرزامحمد تقی‌خان، نقش پدری را برایش ایفا کرد که او از داشتنش محروم بود. با مرگ «محمد شاه» پیکی به تبریز رسید که خبر از به سلطنت رسیدن ناصرالدین میرزا می‌داد. میرزا تقی‌خان با قرض گرفتن مبلغ سی هزار تومان از یک تاجر تبریزی، ناصرالدین میرزا يعنی شاه آينده ايران را راهی تهران کرد.

همزمان با تاجگذاری ناصرالدین شاه، وی محمدتقی‌خان را فورا به مقام صدارت منصوب کرد و وی ملقب به «امیرکبیر» شد. علی‌رغم آنکه امیرکبیر به خواست ناصرالدین شاه، با «عزت‌الدوله»، یگانه خواهر تنی شاه ازدواج کرد اما دشمنانش به سركردگی «مهد علیا» مادر شاه، آنها شروع به دسیسه‌چینی کردند و رفته‌رفته این ظن در ناصرالدین شاه ایجاد شد که امیرکبیر قصد دارد شاه را برکنار کند.

سرانجام امیرکبیر از تمامی مقامات حکومتی عزل و به کاشان تبعيد شد. اما قصه شاه و امير با تبعيد به پايان نرسيد و چهل روز پس از تبعید، پیکی از تهران به كاشان و سرای تبعيدی امير رسید.

میزرا محمد‌تقی‌خان می‌دانست پيك و همراهانش حامل چه پيغامی هستند. وقتی در همان روز به حمام رفت، حاجب‌الدوله به حمام رفت و رگ‌های دست و پای امیر را از هم گشود. پیکر امیر صبح روز بعد، در محوطه بیرونی گورستان «پشت مشهد» دفن شد.

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا