كرونا و تأثير نگاه تبعيض‌آميز‌ به مهاجران

در گزارش جدیدي نشان ‌داده شده است كه کانادا برای رسیدن به بهبود اقتصادی کامل، باید نابرابری‌هایی را برطرف کند که از همه‌گیری  کرونا ناشی شده‌اند. بر اساس مقاله «انجمن زنان مسیحی جوان» (YWCA) و «دانشگاه تورنتو» با عنوان «یک برنامه بهبود اقتصادی فمینیستی برای کانادا»، مهاجران، اقلیت‌های نژادی و زنان، بار مشکلات ناشی از این همه‌گیری را تحمل کرده‌اند. این گزارش چگونگی تأثیر همه‌گیری کرونا را بر گروه‌های مذکور تشریح كرده، و به سیاست‌گذاران کانادایی توصیه می‌کند تا از بهبود سریع و عادلانه اقتصادی پس از همه‌گیری کرونا اطمینان حاصل کنند.

 

«کارمینا راوانِرا»، از نویسندگان اين گزارش می‌گوید: «در این گزارش تمرکز روی مهاجران بوده است زیرا آنها نقش اصلی در اقتصاد ایفا می‌کنند. مشاغل آنها برای رونق جامعه ما بسیار ضروری هستند و هنوز دولت‌ها (فدرال و استانی) سیاستی جهت تضمين حفاظت از آنها اتخاذ نکرده‌اند.»

 

در این گزارش آمده است، رکودهای اقتصادی پیشین اثر بيشتري روي بخش‌های صنعتی تولیدکالا داشته ‌است. اغلب مردان از كار در اين بخش‌ها کنار گذاشته شده بود‌ند. اما قربانیان عفونت و مرگ‌ومیر ناشی از ویروس کرونا در بین زنان بیشتر از مردان بوده است. حدود 56 درصد از زنان کارمند در مشاغلي مانند مراقبت، صندوقداری، تهیه غذا، تمیزکاری و امور دفتری، متمرکز شده‌اند. این همه‌گیری نشان داده است که نیروی کار مهاجر برای اقتصاد ضروری است، اما ممکن است افرادی که در خانه‌های سالمندان و افراد ناتوان يا مزارع کار می‌کنند در شرایطی ناامن قرار گرفته و قادر به استراحت و سپری کردن دوره بیماری نباشند.

 

حمایت از «اقتصاد مراقبتی» به مهاجران کمک می‌کند

نیروی کار مهاجر، بخش بزرگی از نیروی کار در خانه‌های سالمندان و افراد ناتوان است. «خانه هاییتی»، یک مرکز غیرانتفاعی در «کبک» است كه تخمین می‌زند حدود هزار پناه‌جو، فقط در بخش بهداشت و درمان این استان کار می‌کنند. تاکنون هیچ پیشرفت دیگری در مسیر اقامتِ دائم برای این «فرشتگان نگهبان» حاصل نشده است. در این گزارش آمده است: «همه‌گیری کرونا اهمیت نیروی کار مهاجر برای اقتصاد مراقبتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و حمایت از اقتصاد را نشان داده است.»

بیشتر بخوانید: شکاف اشتغال بین مهاجران و متولدین کانادا کمتر می شود

در یک تحقیق پیش‌بینی شده است كه صرف 9/1 درصد از تولید ناخالص ملی در بخش مراقبت، دو میلیون شغل پایدار ایجاد می‌کند و میزان اشتغال را پنج درصد افزایش داده و فاصله اشتغال جنسیتی را چهار درصد كاهش می‌دهد. تحقیق دیگری نشان داده است که سرمایه‌گذاری در خدمات درمانی منجر به بازگشت مستقیم این سرمایه‌گذاری به دولت می‌شود. در سال 2008، در ازاي هر صد دلاری که «دولت كبك» در مراقبت از كودكان سرمایه‌گذاری کرد، 104 دلار به دولت استان و 43 دلار به دولت فدرال بازگردانده شد.

 

این گزارش توصیه می‌کند كه سیاست‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره بهبود شرایط بعد از همه‌گیری کرونا، با سازمان‌هایی مشورت كنند كه از کارکنان مهاجر بخش مراقبت‌های درمانی حمایت می‌کنند. این گزارش همچنین خواهان ایجاد یک مسیر سریع برای اقامت دائمِ نیروی کار مهاجرِ شاغل در بخش مراقبت‌های درمانی، تهیه تجهیزات حفاظت شخصی، انجام بازرسی‌های دقیق در زمینه شرایط کار و اطمینان از دسترسی این کارکنان به حمایت‌های درآمدی است.

 

«راوانرا» در پايان گزارش می‌گوید: «ما بر اهمیت رفع نابرابری در کانادا برای اجرای سیاست‌های بازسازی تأکید داریم. اگر اکنون به این نابرابری‌ها توجه نكنیم، دیگر نمی‌توانیم اقتصادی قدرتمند و انعطاف‌پذیر در سرتاسر كشور داشته باشیم.»

 

خبرکانادا، مرجع اخبار روز سراسر کانادا